حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:

حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:
توسط: موزیک ویدیو در تاریخ 29 بهمن، 1395

توضیحات: حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:
‏‎روح، قلب و وجودم
‏‎امیدوارم که سال های سال با صلابت، سلامت و عشق در کنار من و مردم سرزمینت، ایران ِ مقدس جاودانه بخوانی/منبع:تابناک با تو


دانلود عکس حافظ در حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:
دانلود عکس ناظري در حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:
دانلود عکس تولد در حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:
دانلود عکس پدرش در حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:
دانلود عکس را در حافظ ناظري تولد پدرش را اين گونه تبريك گفت:

ادامه توضیحات...