تصویری از دیدار روحانی با آیت‌الله سیستانی در نجف

تصویری از دیدار روحانی با آیت‌الله سیستانی در نجف
توسط: news در تاریخ 22 اسفند، 1397

توضیحات: تصویری از دیدار روحانی با آیت‌الله سیستانی در نجفادامه توضیحات...

متن مرتبط: