#الهام_حمیدی ازدواج کرد

  #الهام_حمیدی ازدواج کرد
توسط: cinema در تاریخ 15 بهمن، 1397

توضیحات: #الهام_حمیدی ازدواج کرد
او با انتشار این عکس در اینستاگرام خبر از ازدواجش داد
️ اما هنوز هویت همسر خود را فاش نکرده است

️او با انتشار عکس نوشت:ای در دل من،میل و تمنا،همه تو !وَندَر سر من،مایه ی سودا،همه تو !هر چند به روزگار در مینگرم ،امروز ،همه تویی و فردا
همه تو
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: