رکورد بیشترین زمان سکسکه به چارلز آزبورن تعلق دارد که ه...

رکورد بیشترین زمان سکسکه به چارلز آزبورن تعلق دارد که ه...
توسط: ajaieb در تاریخ 22 اردیبهشت، 1398

توضیحات: رکورد بیشترین زمان سکسکه به چارلز آزبورن تعلق دارد که هم در دنیای پزشکی و هم در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. یک کشاورز معمولی که برای مدت 68 سال به طور متوالی سکسکه کرد. چارلز آزبورن در سال 1893 در مزرعه ای در ایالت آیووای آمریکا به دنیا آمد.

چارلز در یکی از مصاحبه های خود گفته بود: «قرار بود در حدود 160 کیلوگرم گوشت از مزرعه برای قصابی ببرم. مقداری از آنها را برداشتم اما ناگهان به زمین افتادم. دیگر چیزی احساس نکردم

67 سال هم گذشت و او هر سه ثانیه یک بار سکسکه می کرد. محققان و پزشکانی که روی مشکل چارلز تحقیق و بررسی می کردند، تخمین زدند که او طی یک روز 24 هزار بار سکسکه می کند که این تعداد در طول عمر او بیش از 595 میلیون و 680 هزار سکسکه می شد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: