توییت تند نماینده مجلس درمورد حادثه دانشگاه آزاد #حواد...

 توییت تند نماینده مجلس درمورد حادثه دانشگاه آزاد #حواد...
توسط: news در تاریخ 06 دی، 1397

توضیحات: توییت تند نماینده مجلس درمورد حادثه دانشگاه آزاد #حوادث
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: