جیانلوئیجی بوفون در رأی گیری نهایی توئیتری که حساب...

جیانلوئیجی بوفون در رأی گیری نهایی توئیتری که حساب...
توسط: varzeshi در تاریخ 20 شهریور، 1395

توضیحات: جیانلوئیجی بوفون در رأی گیری نهایی توئیتری که حساب رسمی لیگ قهرمانان اروپا برگزار کرده بود با کسب ۵۹٪ آراء به عنوان بهترین دروازه بان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شد
️Channel:
دانلود عکس جیانلوئیجی بوفون در جیانلوئیجی بوفون در رأی گیری نهایی توئیتری که حساب...
دانلود عکس در در جیانلوئیجی بوفون در رأی گیری نهایی توئیتری که حساب...
دانلود عکس رأی گیری نهایی توئیتری که در جیانلوئیجی بوفون در رأی گیری نهایی توئیتری که حساب...
دانلود عکس حساب... در جیانلوئیجی بوفون در رأی گیری نهایی توئیتری که حساب...

ادامه توضیحات...