نگار رییس‌کریمیان، دانش‌آموخته «شریف» ومحقق ایرانی دانش...

نگار رییس‌کریمیان، دانش‌آموخته «شریف» ومحقق ایرانی دانش...
توسط: news در تاریخ 23 شهریور، 1396

توضیحات: نگار رییس‌کریمیان، دانش‌آموخته «شریف» ومحقق ایرانی دانشگاه کلمبیا،با ابداعی در زمینه رادیوهای هم‌فرکانس، برنده جایزه «دانشمند جوان» انجمن مارکونی در 2017 شد/منبع:مشرق

ادامه توضیحات...

متن مرتبط: