طالبان به مرز چین رسید

طالبان به مرز چین رسید
توسط: SuperAdmin در تاریخ 20 تیر، 1400

توضیحات: طالبان به مرز چین رسید

طالبان پس از تصرف بخش زیادی از خاک افغانستان در تابستان امسال، این هفته خود را به استان بدخشان در شمال شرقی این کشور در مرز کوهستانی با منطقه سین کیانگ چین رساند.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: