برخی جانوران مثل سخت‌پوستان خون آبی رنگ دارند. آن

برخی جانوران مثل سخت‌پوستان خون آبی رنگ دارند. آن
توسط: animals در تاریخ 11 مهر، 1395

توضیحات: برخی جانوران مثل سخت‌پوستان خون آبی رنگ دارند. آنهم بخاطر اینکه به جای هموگلوبین در خون‌شان هموسیانین است

ادامه توضیحات...