در فیلم های سینمایی از شیشه های آب نباتی که با حل ک

در فیلم های سینمایی از شیشه های آب نباتی که با حل ک
توسط: news در تاریخ 19 آذر، 1395

توضیحات: در فیلم های سینمایی از شیشه های آب نباتی که با حل کردن شکر در آب و حرارت آن ساخته میشوند به جای شیشه های واقعی و بطری ها استفاده میکنن تا بازیگران موقع شکستن آنها آسیب نبینند

ادامه توضیحات...