افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاریها نعوظ ضعیفتری د


افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاریها نعوظ ضعیفتری د
توسط: salamat در تاریخ 28 مهر، 1395

توضیحات:
افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاریها نعوظ ضعیفتری دارند. سیگار با ایجاد انقباض عروقی موجب تضعیف آلت تناسلی مردان می‌شود

دانلود عکس
افراد در
افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاریها نعوظ ضعیفتری د

ادامه توضیحات...