یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان

یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان
توسط: news در تاریخ 23 مهر، 1395

توضیحات: یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان باخت. گفته شده است که راننده با از دست دادن کنترل خودرو وارد خط ویژه اتوبوس شده و بر اثر برخورد با اتوبوس جان باخته است


دانلود عکس یک در یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان
دانلود عکس راننده در یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان
دانلود عکس ایرانی در در یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان
دانلود عکس سانحه در یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان
دانلود عکس رانندگی در در یک راننده ایرانی در سانحه رانندگی در استانبول جان

ادامه توضیحات...