رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی» به عنوان اثر هنری!

رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی» به عنوان اثر هنری!
توسط: fun در تاریخ 15 مرداد، 1398

توضیحات: رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی» به عنوان اثر هنری!

در نمایشگاهی که این روزها در خانه هنرمندان برپاست، یک سنگ توالت را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به نام یک اثر هنری به فروش گذاشته‌اند. سنگ توالتی که تنها روی آن یک عکس کوچک چسبانده شده است/ فارسادامه توضیحات...

متن مرتبط:
رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی» به عنوان اثر هنری!+عکس | در نمایشگاهی که این روزها در خانه هنرمندان برپاست، یک سنگ توالت را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به نام یک اثر هنری به فروش گذاشته‌اند. سنگ توالتی که تنها روی آن یک عکس کوچک چسبانده شده است.
رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی»! +عکس | سنگ توالتی به ظاهر معمولی که بر روی آن تصویری کوچک از یکی از شاهان قاجار هک شده است و قسمت عجیب تر ماجرا اینجاست که این سنگ توالت به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است.
رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی»! +عکس | در نمایشگاهی که این روزها در خانه هنرمندان برپاست، یک سنگ توالت را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به نام یک اثر هنری به فروش گذاشته‌اند. سنگ توالتی که تنها روی آن یک عکس کوچک چسبانده شده است.
رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی» به عنوان اثر هنری ... | رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی» به عنوان اثر هنری! در نمایشگاهی که این روزها در خانه هنرمندان برپاست، یک سنگ توالت را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به نام یک اثر هنری به فروش گذاشته‌اند.
وقتی یک «سنگ توالت» به عنوان اثر هنری فروخته می‌شود ... | در نمایشگاهی که این روزها در خانه هنرمندان برپاست. یک سنگ توالت را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به نام یک اثر هنری به فروش گذاشته اند. سنگ توالتی که تنها بر روی آن یک عکس کوچک چسبانده شده.
اثر هنری - vista | رونمایی از «سنگ توالت ۵۰ میلیونی» به عنوان اثر هنری!+عکس در نمایشگاهی که این روزها در خانه هنرمندان برپاست، یک سنگ توالت را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به نام یک اثر هنری به فروش گذاشته‌اند.
سنگ توالت هم اثر هنری شد - tasisatnews | در نمایشگاهی که این روزها در خانه هنرمندان برپاست، یک سنگ توالت را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به نام یک اثر هنری به فروش گذاشته‌اند.