هر دو عکس مربوط به سال ۱۹۳۸ یعنی ۷۸ سال قبل می باشد.

هر دو عکس مربوط به سال ۱۹۳۸ یعنی ۷۸ سال قبل می باشد.
توسط: ajaieb در تاریخ 17 اردیبهشت، 1398

توضیحات: هر دو عکس مربوط به سال ۱۹۳۸ یعنی ۷۸ سال قبل می باشد.

عکس بالا میدان توپخانه مرکز قدیم تهران پایتخت، و عکس پایین مربوط به مرکز شهر ریاض پایتخت عربستان می باشد.

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: