تصویری از هواپیمای اسقاطی ماهان که امروز در فرودگاه اما...

تصویری از هواپیمای اسقاطی ماهان که امروز در فرودگاه اما...
توسط: news در تاریخ 09 آبان، 1397

توضیحات: تصویری از هواپیمای اسقاطی ماهان که امروز در فرودگاه امام دچار حریق شدادامه توضیحات...

متن مرتبط: