رسانه هاي جهان به نقل از شبكه تلويزيوني NDR آلمان از...

 رسانه هاي جهان به نقل از شبكه تلويزيوني NDR  آلمان از...
توسط: news در تاریخ 11 بهمن، 1397

توضیحات: رسانه هاي جهان به نقل از شبكه تلويزيوني NDR آلمان از ثبت رسمی کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران خبر دادند.

◀️ به نوشته این پایگاه، این کانال INSTEX نام گرفته و توسط آلمان، فرانسه و انگليس ثبت شده است.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: