معاون رياست جمهوري از افتخاري ديگر براي ايران خبر داد...

معاون رياست جمهوري از افتخاري ديگر براي ايران خبر داد...
توسط: news در تاریخ 15 فروردین، 1398

توضیحات: معاون رياست جمهوري از افتخاري ديگر براي ايران خبر داد

ابتکار: ‏در نشست جهانی زنان در ریاضیات ،روز تولد پروفسور مریم میرزاخانی بعنوان روز جهانی زنان در ریاضیات نامگذاری شد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: