اگر برای ورزش کردن وقت ندارید، بزودی مجبور میشید برای ب...

اگر برای ورزش کردن وقت ندارید، بزودی مجبور میشید برای ب...
توسط: salamat در تاریخ 20 فروردین، 1398

توضیحات: اگر برای ورزش کردن وقت ندارید، بزودی مجبور میشید برای بیماری وقت بذارید !‍

ورزش با افزایش گردش خون در بدن، روند سم زدایی از بدن راسرعت بخشیده و باعث تسریع بازسازی سلولهای پوستی میشود.

#پزشڪ_تلڪَرام
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: