عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!

عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!
توسط: ajaieb در تاریخ 04 اسفند، 1395

توضیحات: عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!
لری راتمن در سال 1996 بومرنگی را پرتاب کرد که نهایتاً به سر خودش خورد. وی از خودش شکایت کرد و 300 هزار دلار جریمه گرفت!


دانلود عکس عجیب در عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!
دانلود عکس ترین در عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!
دانلود عکس استفاده در عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!
دانلود عکس از در عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!
دانلود عکس بیمه در عجیب ترین استفاده از بیمه در تاریخ!

ادامه توضیحات...