به دنیایی که مردانش عصا از کور میدزدند

به دنیایی که مردانش عصا از کور میدزدند
توسط: ajaieb در تاریخ 23 آبان، 1395

توضیحات: به دنیایی که مردانش عصا از کور میدزدند

من از خوش باوری آنجا محبت جستجو كردم...

ادامه توضیحات...