آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟

آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟
توسط: ravanshenasi در تاریخ 31 شهریور، 1395

توضیحات: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟

استاد:بله
پرسیدند : آیا شما تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟
استاد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن
دست کشیده اید!


ادامه توضیحات...