کاهش کم خونی بعد از زایمان

کاهش کم خونی بعد از زایمان
توسط: salamat در تاریخ 24 مهر، 1395

توضیحات: کاهش کم خونی بعد از زایمان

1- مصرف شیر و عسل
2- مصرف سبزیجات تازه
3 - مصرف تخم مرغ
4- مصرف جگر همراه با جعفری

دانلود عکس کاهش در کاهش کم خونی بعد از زایمان
دانلود عکس کم در کاهش کم خونی بعد از زایمان
دانلود عکس خونی بعد در کاهش کم خونی بعد از زایمان
دانلود عکس از در کاهش کم خونی بعد از زایمان
دانلود عکس زایمان در کاهش کم خونی بعد از زایمان

ادامه توضیحات...