زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستا

زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستا
توسط: news در تاریخ 16 دی، 1395

توضیحات: زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستان حومه شهریار،کارتن خواب‌ها و معتادان برای فرار از سرما، شب‌ها در گورهای از پیش آماده می‌خوابند | تعداد این افراد 50 نفر است (تسنیم)
دانلود عکس زنده در زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستا
دانلود عکس در در زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستا
دانلود عکس گور در زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستا
دانلود عکس | در زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستا
دانلود عکس به در زنده در گور | به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستا

ادامه توضیحات...