در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد

 در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد
توسط: news در تاریخ 18 مهر، 1395

توضیحات: در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد جدید"، دستکم ٧ تن به شهادت رسيدند.این انفجار هیات عزاداری امام حسین ع را در منطقه بغداد جدید درشرق پایتخت هدف قرارداد

دانلود عکس در در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد
دانلود عکس در در در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد
دانلود عکس پی انفجار در در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد
دانلود عکس انتحاری امروز در در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد
دانلود عکس یکشنبه در در پی انفجار انتحاری امروز یکشنبه در منطقه "بغداد

ادامه توضیحات...