سلحشوری: اگر آن طرفی ها من را بزنند خیلی حرفی نیست اما...

سلحشوری: اگر آن طرفی ها من را بزنند خیلی حرفی نیست اما...
توسط: news در تاریخ 13 آذر، 1397

توضیحات: سلحشوری: اگر آن طرفی ها من را بزنند خیلی حرفی نیست اما در این دو روز کدام رسانه اصلاح طلبی را دیدید که در دفاع از من چیزی بنویسد؟ادامه توضیحات...

متن مرتبط: