ورزشکارترین جامعه انسانی جهان را هلند دارد. یک نفر از ه...

ورزشکارترین جامعه انسانی جهان را هلند دارد. یک نفر از ه...
توسط: varzeshi در تاریخ 02 اردیبهشت، 1396

توضیحات: ورزشکارترین جامعه انسانی جهان را هلند دارد. یک نفر از هر ۳ نفر هلندی بصورت مرتب به باشگاه ورزشی میرود


????


#جامعه در اصطلاح #جامعه‌شناسی گروه (های) انسانی است مشروط بر این که، دارای تعامل انسانی پایدار باشند. این تعامل حتماً تعامل فرهنگ ساختی و احیاناً منجر به تعامل علم ساختی هم هست؛ بنابراین، یک عده مهاجر یا پناهنده که مثلاً در یک اردوگاه، به مدت سه ماه گرد هم آمده‌اند اگر چه بسیار باشند، #جامعه نیستند. زیرا شرط تعامل پایدار و تعامل فرهنگ ساختی را ندارد. در درون #جامعه، به دلیل وجود علایق مختلف انسان‌ها و گروه‌ها، تضادهای اجتماعی وجود دارند؛ اما با وجود تضاد تعادل و ثبات #جامعه حفظ می‌گردد. در #جامعه افراد نقش‌های گوناگونی را می‌پذیرند و به همان نسبت از مزایای اجتماعی مختلفی بهره‌مند می‌شوند. #جامعه‌شناسی علمی است که مسایل عینی #جامعه و پدیده اجتماعی می‌پردازد.
هُلند (به #هلندی: Nederland (تلفظ: نـِیدِرلانت)) کشوری است کوچک از قلمروهای پادشاهی #هلند در شمال غربی اروپا با شانزده و نیم میلیون جمعیت که بیشترشان مسیحی پروتستان هستند. جمعیت مسلمانان #هلند نزدیک به یک میلیون نفر است. پایتخت #هلند شهر آمستردام است، اما به منظور تمرکززدایی بسیاری از وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در شهر لاهه یا پیرامون آن مستقر شده‌اند. #هلند بخش اصلی و اروپایی پادشاهی #هلند (به زبان #هلندی: Koninkrijk der Nederlanden کُنینک‌رَیک دِر نِیدِرلاندِن) بشمار می‌رود که جزایری را در آمریکای مرکزی نیز شامل می‌شود. #هلند از شرق با آلمان همسایه‌است و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا هم‌جوار است. بندر روتردام دومین شهر بزرگ #هلند است و از نظر مساحت و تعداد اسکله‌هایی که دارد، بزرگ‌ترین بندر اروپا نیز به شمار می‌رود.
۲۵ درصد از زمین‌های کشور #هلند پایین‌تر از سطح دریای آزاد قرار دارد و ۲۱ درصد از جمعیت آن در این مناطق زندگی می‌کنند.

ادامه توضیحات...