تصویر یک اعرابی با پای برهنه در صحرا در سال ۱۹۵۸ که توس...

تصویر یک اعرابی با پای برهنه در صحرا در سال ۱۹۵۸ که توس...
توسط: fun در تاریخ 11 آبان، 1397

توضیحات: تصویر یک اعرابی با پای برهنه در صحرا در سال ۱۹۵۸ که توسط یک عکاس انگلیسی گرفته شده و همین مرد بیست سال بعد یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را تأسیس و کشور خود را دگرگون کرد.
این شخص کسی نیست جز شیخ زاید بن سلمان آل نهیان که مؤسس کشور امارات متحده عربی استادامه توضیحات...

متن مرتبط: