نگهداری دارو در خانه خطرناک است !

نگهداری دارو در خانه خطرناک است !
توسط: salamat در تاریخ 28 بهمن، 1397

توضیحات: نگهداری دارو در خانه خطرناک است !

بیش از نیمی از داروها در منازل طبق شرایط کارخانه سازنده (مانند رعایت دما، رطوبت و نور) نگه داری نمی شوند، لذا نگهداری دارو در منزل، اقدام خطرناکی است،به طوری که با بهم خوردن شرایط نگهداری،پایداری داروها از بین می رود و به ماده بی اثر تبدیل می شود و یا در برخی موارد ممکن است اجزای سازنده دارو به ترکیبات سمی تبدیل شوند که این موضوع در مورد داروهای حیاتی بسیار حائز اهمیت است ، مراقب باشید ️

#پزشڪ_تلڪَرامادامه توضیحات...

متن مرتبط: