برگزاری کلاسهای حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر در طبیعت بی نظیر

برگزاری کلاسهای حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر در طبیعت بی نظیر
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 30 فروردین، 1398

توضیحات: برگزاری کلاسهای حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر در طبیعت بی نظیر درون فضای خود حوزه /
فروردین 1398
عکاس : رحمان مقدم
Rahman Moghadam

ادامه توضیحات...