خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شده مانند این...

خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شده مانند این...
توسط: salamat در تاریخ 19 خرداد، 1398

توضیحات: خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شده مانند این است که چهار توپ بزرگ بولینگ یا کودکی هشت ساله از گردنتان آویزان شده باشد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
زندگی: خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شد - صندلی شهر | ???? ️ #زندگی ????خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شده ️این حالت مانند این است که چهار توپ بزرگ بولینگ یا کودکی هشت ساله از گردنتان آویزان شده باشد.
خیره شدن به موبایل با گردن خم شده برابر با حمل چهار توپ ... | - " خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شده مانند این است که چهار توپ بزرگ بولینگ یا کودکی هشت ساله از گردنتان آویزان شده باشد. کلید واژه ها: موبایل - گردن - بزرگ - آویزان - نشان. آخرین اخبار ...
با گردن خم به موبایل و تبلت خیره نشوید - مجله تصویر زندگی | خیره شدن به صفحه‌ تلفن هوشمند آن هم با گردنی که تنها ۱۵ درجه رو به جلو خم شده، حدود ۱۳ کیلو فشار مضاعف به ستون فقرات وارد می‌کند.
خیره شدن به موبایل با گردن خم شده برابر با حمل چهار توپ ... | به گزارش جی پلاس؛ خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شده مانند این است که چهار توپ بزرگ بولینگ یا کودکی هشت ساله از گردنتان آویزان شده باشد.
زل زدن به موبایل با گردن خم ۱۳ کیلو روی ستون فقرات فشار می ... | خیره شدن به صفحه‌ تلفن هوشمند آن هم با گردنی که تنها ۱۵ درجه رو به جلو خم شده، حدود ۱۳ کیلو فشار مضاعف به ستون فقرات وارد می‌کند. این فشار که بسته به حالت گردن تا ۲۷ کیلو هم می‌رسد خطری جدی برای سلامت گردن و کمر است.
خیره شدن به موبایل و فشار 27 کیلویی بر ستون فقرات | خیره شدن به موبایل آن هم با گردنی که تنها 15 درجه رو به جلو خم شده، حدود 13 کیلو فشار مضاعف به ستون فقرات وارد می کند. این نیرو مشابه این است که چهار توپ بزرگ بولینگ یا کودکی هشت ساله از گردنتان ...
با گردن خم به موبایل زل نزنید ؛ ۱۳ کیلو فشار به ستون فقرات ... | خیره شدن به صفحه‌ تلفن هوشمند آن هم با گردنی که تنها ۱۵ درجه رو به جلو خم شده، حدود ۱۳ کیلو فشار مضاعف به ستون فقرات وارد می‌کند.