جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است...

جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است...
توسط: ajaieb در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است که در تپه مارلیک در استان گیلان کشف شده ‌است. این جام متعلق به سال ٨٠٠ ق.م می‌باشد و در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود

دانلود عکس جام در جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است...
دانلود عکس شیر در جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است...
دانلود عکس دال در جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است...
دانلود عکس و در جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است...
دانلود عکس گاو در جام شیر دال و گاو بالدار یکی از اشیای باستانی است...

ادامه توضیحات...