مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرس

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرس
توسط: news در تاریخ 03 بهمن، 1395

توضیحات: مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرسنل آتش‌نشانی در شهرداری موجود است و برای دسترسی به تصوير OPG دندان‌ها اقدامات لازم در حال پيگيری است/باشگاه خبرنگاران

دانلود عکس مدیر در مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرس
دانلود عکس کل در مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرس
دانلود عکس پزشکی قانونی استان در مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرس
دانلود عکس تهران:پرونده در مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرس
دانلود عکس سلامت در مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:پرونده سلامت پرس

ادامه توضیحات...