‏ اگه گوشی موبایلتون مدام دستتونه، حتماً سرتون رو بالا...

‏ اگه گوشی موبایلتون مدام دستتونه، حتماً سرتون رو بالا...
توسط: salamat در تاریخ 24 آذر، 1397

توضیحات: ‏ اگه گوشی موبایلتون مدام دستتونه، حتماً سرتون رو بالا بگیرین؛ چرا که گردنتون در درجه‌های مختلف، نیروی زیادی به مهره‌های گردنتون وارد می‌کنه.

۱۵ درجه، ۱۵ کیلو فشار به مهره گردن
۳۰درجه ۱۸کیلو ″ ″ ″
۴۵درجه ۲۲کیلو ″ ″ ″
۶۰درجه ۲۷کیلو ″ ″ ″ادامه توضیحات...

متن مرتبط: