درحالی که قطعات فولادین برج ایفل تا به امروز 12 با

درحالی که قطعات فولادین برج ایفل تا به امروز  12 با
توسط: news در تاریخ 19 آذر، 1395

توضیحات: درحالی که قطعات فولادین برج ایفل تا به امروز 12 بار تعویض شده، بافت خشتی یزد 800 سال باد و باران‌ را پشت سر گذاشته و همچنان عظمت به رخ می‌کشانند

ادامه توضیحات...