رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت در...

رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت در...
توسط: news در تاریخ 17 اردیبهشت، 1398

توضیحات: رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: