ستاره‌شناسان هاروارد با انتشار این عکس می گویند که این...

 ستاره‌شناسان هاروارد با انتشار این عکس می گویند که این...
توسط: ajaieb در تاریخ 15 آبان، 1397

توضیحات: ستاره‌شناسان هاروارد با انتشار این عکس می گویند که این جسم سیگار شکل که عکس آن سال گذشته در منظومه شمسی گرفته شده، احتمالا فضاپیمایی بیگانه برای تحقیق از زمین بودهادامه توضیحات...

متن مرتبط: