رسیده کردن سریع موزهای نارس????

رسیده کردن سریع موزهای نارس????
توسط: danesh در تاریخ 07 اردیبهشت، 1396

توضیحات: رسیده کردن سریع موزهای نارس????

موزهای نارس را برای 40 دقیقه
با دمای 300 درجه در فر قرار دهید
بعد از 30 دقیقه چک کنید؛ اگر پوستشان سیاه و نرم شده باشد، رسیده شده اند (قبل از مصرف خنک کنید)


ادامه توضیحات...