مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یک

مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یک
توسط: news در تاریخ 30 دی، 1395

توضیحات: مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یکی از ایستگاههای آتش نشانی شمع روشن کردند


دانلود عکس مردم در مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یک
دانلود عکس مشهد در مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یک
دانلود عکس هم در مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یک
دانلود عکس به در مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یک
دانلود عکس پاس در مردم مشهد هم به پاس مجاهدت شهدای آتش نشان مقابل یک

ادامه توضیحات...