ظرفيت حافظه‌ ی مغز شما معادل يک ميليون گيگابايت ا

ظرفيت حافظه‌ ی مغز شما معادل يک ميليون گيگابايت ا
توسط: news در تاریخ 10 آذر، 1395

توضیحات: ظرفيت حافظه‌ ی مغز شما معادل يک ميليون گيگابايت است!

به عبارتی، اين مقدار حافظه معادل ظرفيت 31 هزار و 250 گوشى iPhone 7 است که هر کدام 32 گيگابايت گنجايش دارد!

ادامه توضیحات...