اگر در زندگی هدف نداشته باشید، خوش‌ شانسی به کارتان نخو...

اگر در زندگی هدف نداشته باشید، خوش‌ شانسی به کارتان نخو...
توسط: ravanshenasi در تاریخ 10 اسفند، 1397

توضیحات: اگر در زندگی هدف نداشته باشید، خوش‌ شانسی به کارتان نخواهد آمد.
برای کشتی‌ای که نمی‌داند به کدام بندر می‌رود،
باد موافق معنا ندارد...

میشل ‌دو‌مونتنی

amazingmag.ir

????ادامه توضیحات...

متن مرتبط: