تقدیر از استاد سید حسین مطهری در حضور استاد احمد ابوالقاسمی قاری ممتاز بین المللی و امام جمعه ی محترم چالوس _ مسجد دوستگر چالوس (عکاس : رحمان مقدم)

تقدیر از استاد سید حسین مطهری در حضور استاد احمد ابوالقاسمی قاری ممتاز بین المللی و امام جمعه ی محترم چالوس _ مسجد دوستگر چالوس (عکاس : رحمان مقدم)
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 13 خرداد، 1397

توضیحات: 10 خرداد
رمضان 1397
تولد آقا امام حسن مجتبی (علیه السلام)
تولد استاد احمد ابوالقاسمی
تولد رحمان مقدم
رحمان مقدم
Rahman Moghadam

ادامه توضیحات...