ظریف: [اعضای تیم ب] نشان داده‌اند که علاقمندند که ایالا...

ظریف: [اعضای تیم ب] نشان داده‌اند که علاقمندند که ایالا...
توسط: news در تاریخ 08 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ظریف: [اعضای تیم ب] نشان داده‌اند که علاقمندند که ایالات متحده را به یک درگیری بکشند

من معتقد نیستم که رئیس‌جمهور ترامپ هم این را بخواهد.
ترامپ با شعار خودداری از وارد کردن ایالات متحده به جنگی دیگر در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرد.
قصد رئیس‌جمهور ترامپ برای اعمال فشار و سیاست فشار حداکثری به ایران با هدف به زانو درآوردن ایران و اینکه ما مجبور به تسلیم شویم، محکوم به شکست استادامه توضیحات...

متن مرتبط: