بعضی از روزنامه های کشورمون دیشب انتخابات رو پیش

بعضی از روزنامه های کشورمون دیشب انتخابات رو پیش
توسط: fun در تاریخ 19 آبان، 1395

توضیحات: بعضی از روزنامه های کشورمون دیشب انتخابات رو پیش بینی کردن تیتر زدن و خوابیدن که مثلا جلو باشن الان روزنامشون حكم کاغذ باطله داره

ادامه توضیحات...