یکی از شگفتی های رابطه مادر و فرزندی اینکه اگر عضوی از...

یکی از شگفتی های رابطه مادر و فرزندی اینکه اگر عضوی از...
توسط: salamat در تاریخ 10 دی، 1397

توضیحات: یکی از شگفتی های رابطه مادر و فرزندی اینکه اگر عضوی از بدن مادر حین بارداری آسیب ببیند


جنین با فرستادن سلول بنیادین خود به رفع آن خواهد پرداخت

ادامه توضیحات...

متن مرتبط: