آیت الله شیخ محمود مشایخ _ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر _ راهپیمایی ضد آشوب شهرستان نوشهر (عکس از رحمان مقدم)

آیت الله شیخ محمود مشایخ _ امام جمعه ی محترم شهرستان نوشهر _ راهپیمایی ضد آشوب شهرستان نوشهر (عکس از رحمان مقدم)
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 13 دی، 1396

توضیحات: ۱۳ دی ۱۳۹۶
راهپیمایی اعتراض آمیز به آشوب گران
رحمان مقدم
Rahman Moghadam

ادامه توضیحات...