‏اوایل قرن بیستم جایی حوالی قم

‏اوایل قرن بیستم جایی حوالی قم
توسط: ajaieb در تاریخ 20 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ‏اوایل قرن بیستم جایی حوالی قم
چیزی که تو عکس می‌بینید مجسمه نیست، مردیه که به جرم دزدیدن دو خیار، طناب‌پیچی، آجرچینی و گچ‌گرفته شده و در انتظار مرگه !

بعضی هارو هم وسط دیوار میذاشتن و گچ میکردن
حتی در ایران ضرب المثل و یک نوع نفرین بوده که میگفتند :

«الهی بری لای جرز دیوار»

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: