افرادی كه بیش از 4 ساعت در روز می‌نشینند، بیشتر از دیگر...

افرادی كه بیش از 4 ساعت در روز می‌نشینند، بیشتر از دیگر...
توسط: salamat در تاریخ 30 بهمن، 1397

توضیحات: افرادی كه بیش از 4 ساعت در روز می‌نشینند، بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به بیماری‌های مزمن قرار دارند.

از مهم‌ترین این بیماری‌ پرفشاری خون، بیماری‌ قلبی و عروقی، دیابت و سرطان اشاره كرد.

‼️برای عزیزانتون بفرستید
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: