در هنگام عطسه، هرگز با دست بینی و دهانتان را نپوشانید️...

در هنگام عطسه، هرگز با دست بینی و دهانتان را نپوشانید️...
توسط: salamat در تاریخ 05 بهمن، 1397

توضیحات: در هنگام عطسه، هرگز با دست بینی و دهانتان را نپوشانید️

شما با اینکار میکروبها را روی صورتتان پخش میکنید که موجب بروز جوش، عفونت و قرمزی پوست و حتی بیماریهای عفونی چشم میشود
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: