این عکس کم نظیراست؛ مراسم امروز توزیع مدال در رشته شطرن...

این عکس کم نظیراست؛ مراسم امروز توزیع مدال در رشته شطرن...
توسط: news در تاریخ 19 مهر، 1397

توضیحات: این عکس کم نظیراست؛ مراسم امروز توزیع مدال در رشته شطرنج نابینایان و کم‌بینایان بانوان پاراآسیایی جاکارتا؛ ورزشکاران ایرانی هر 3 مدال این رشته را نصیب خود کردندادامه توضیحات...

متن مرتبط: