در سال ١٧٩١ ارتش "اتریش" در پى يك اشتباه به خودش حم

در سال ١٧٩١ ارتش "اتریش" در پى يك اشتباه به خودش حم
توسط: ajaieb در تاریخ 28 شهریور، 1395

توضیحات: در سال ١٧٩١ ارتش "اتریش" در پى يك اشتباه به خودش حمله كرد و حدود ده هزار نفر از سربازان اين ارتش در نبرد با خود کشته شدند...

با عجایب ایران و جهان آشنا شوید
دانلود عکس در در در سال ١٧٩١ ارتش "اتریش" در پى يك اشتباه به خودش حم

ادامه توضیحات...